امور بانوان و خانواده دانشگاه

 

       نام:  دکتر پروانه سموئی

       تحصیلات:  دکترای تخصصی

       مرتبه علمی: استادیار مهندسی صنایع

       ایمیل:  p.samouei@basu.ac.ir

       وب سایت: http://basu.ac.ir/~p.samouei