نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رؤسای دانشگاه بوعلی‌سینا از ابتدا تا کنون

رؤسای دانشگاه بوعلی‌سینا از ابتدا تا کنون


رؤسای دانشگاه بوعلی‌سینا از ابتدا تا کنون

آغاز تصدی

پایان تصدی

 

دکتر اکبر اعتماد

1351

1353/03/01

دکتر فرهاد ریاحی

1353/03/01

1358/02/03

دکتر عزت الله رادمنش

1358/02/03

1358/05/21

دکتر علی اصغر بهزادنیا (شانه چی)

1358/05/21

1358/08/03

دکتر علی پذیرنده

1358/08/03

1359/09/15

دکتر امیر پروین

1359/09/15

1362/06/14

حجت الاسلام مهندس مجید حبیبیان

1362/06/14

1362/12/18

دکتر ابوالقاسم پوزش

1362/12/18

1363/11/18

دکتر محمود ستاری

1363/11/18

1364/10/16

دکتر غلامحسین آقایی

1364/10/16

1367/03/17

دکتر داوود حبیبی

1367/03/17

1371/04/23

دکتر حسن کی پور

1371/04/23

1374/12/12

دکتر محمد فقیه حبیبی

1374/12/12

1376/11/13

دکتر منصور غلامی

1376/11/13

1384/06/24

دکتر اردشیر خزایی

1384/06/24

1387/05/12

دکتر محمدعلی زلفی گل

1387/05/12

1393/03/18

دکتر منصور غلامی

1393/03/18

1396/08/10

دکتر یعقوب محمدی‌فر

1396/08/10

1400/08/12

دکتر حسین رضوان 1400/08/12

ادامه دارد