کارکنان دفتر ریاست و روابط عمومی

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عباس یاری

مسؤول دفتر ریاست

 تلفن:  ۱۰-۳۸۳۸۱۶۰۱-۰۸۱ ، داخلی ۴۱۱

 

        

مصطفی سامی

کارشناس مسؤول دفتر ریاست

 تلفن:  ۱۰-۳۸۳۸۱۶۰۱-۰۸۱ ، داخلی ۴۱۱

 

محمود محمدی فیض

کارشناس مسؤول روابط عمومی

و سردبیر پایگاه خبری دانشگاه بوعلی‌سینا - بسنا

 تلفن:  ۱۰-۳۸۳۸۱۶۰۱-۰۸۱ ، داخلی ۳۳۹

 تلفن مستقیم:  ۳۸۳۸۰۵۹۵-۰۸۱

مصطفی حاجیلویی محب

کارشناس مسؤول روابط عمومی

و مسؤول دفتر رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی

 تلفن:  ۱۰-۳۸۳۸۱۶۰۱-۰۸۱ ، داخلی ۵۰۰

 تلفن مستقیم:  ۳۸۳۸۱۲۴۳-۰۸۱

منصور حسن الفت

عکاس

 تلفن:  ۱۰-۳۸۳۸۱۶۰۱-۰۸۱ ، داخلی ۳۷۷