کارکنان دفتر ریاست و روابط عمومی

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عباس یاری

مسؤول دفتر ریاست

 تلفن:

31401110

31401112

 

        

مصطفی سامی

کارشناس مسؤول دفتر ریاست

 تلفن:

31401113

31401114

 

محمود محمدی فیض

کارشناس مسؤول روابط عمومی

و سردبیر پایگاه خبری دانشگاه بوعلی‌سینا - بسنا

تلفن:

31401020

31401016

مصطفی حاجیلویی محب

کارشناس مسؤول روابط عمومی

و مسؤول دفتر رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی

 تلفن:

31401008

منصور حسن الفت

عکاس

 تلفن:

31401011