اخبار

دکتر اکبر اعتماد بنیانگذار و مؤسس دانشگاه بوعلی سینا و بنیانگذار سازمان انرژی اتمی، ضمن حضور در جلسه بنیاد خیرین حامی دانشگاه، از دانشکده های D8، علوم پایه و هنر و معماری،...

دوشنبه، ۲ دی ۱۳۹۸

رویدادها