نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای شورای دانشگاه بوعلی‌سینا

اعضای شورای دانشگاه بوعلی‌سینا


اعضای شورای دانشگاه بوعلی‌سینا

 

دکتر حسین رضوان

رئیس دانشگاه

حجت‌الاسلام دکتر محمدمهدی حاجیلویی‌محب

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

دکتر جلال صادقیان

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی دانشگاه

دکتر آرش قربانی چقامارانی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

دکتر ابراهیم نصیرالاسلامی

معاون دانشجویی دانشگاه

دکتر گودرز احمدوند

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دکتر حسن رحیمی

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

دکتر وحید پاشایی

رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه

دکتر علی یلفانی

رئیس دانشکده علوم ورزشی

دکتر سیدمهدی مسبوق

رئیس دانشکده علوم انسانی

دکتر محمدرضا ذوقی پایدار

رئیس دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی

دکتر قاسم انصاری پور

رئیس دانشکده علوم پایه

دکتر جلال بصیری پارسا

رئیس دانشکده شیمی

دکتر آرش فتاح الحسینی

رئیس دانشکده مهندسی

دکتر ابراهیم احمدی

رئیس دانشکده کشاورزی

دکتر سعید علی‌تاجر

رئیس دانشکده هنر و معماری

دکتر پژمان محمودی کوهی

رئیس دانشکده پیرادامپزشکی

دکتر مرتضی یوسف صنعتی

رئیس دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان

دکتر مصطفی کرمی

رئیس دانشکده صنایع غذایی بهار

دکتر کریم نادری‌مهدیی

رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری رزن

دکتر مرتضی شکری

رئیس دانشکده فنی و مهندسی کبودرآهنگ

دکتر امیرحسین اقبالیان رئیس مجتمع آموزش عالی نهاوند (ویژه دختران)

دکتر سیدمهدی مسبوق

نماینده شورای پژوهشی

دکتر محمد سیاری

نماینده شورای پژوهشی

دکتر اصغر سیف

نماینده شورای آموزشی

دکتر عباس رمضانی نماینده شورای آموزشی

دکتر رحیم محمودوند

نماینده شورای تحصیلات تکمیلی

دکتر مهدی میرزاپور

نماینده شورای فرهنگی

دکتر داود حبیبی

نماینده رئیس دانشگاه

دکتر منصور غلامی

نماینده رئیس دانشگاه

دکتر علی اصغر ساکی

نماینده رئیس دانشگاه

دکتر عبدالمجید محمدزاده مدیر اداره همکاری های علمی بین المللی دانشگاه