رئیس دانشگاه بوعلی‌سینا 

 

نام: دکتر حسین رضوان

تحصیلات:  دکتری تخصصی ایمنی‌شناسی، از دانشگاه ناتینگهام ترنت انگلستان

رتبه علمی: دانشیار

ایمیل:  h.rezvan@basu.ac.ir

وب سایت: vm.basu.ac.ir/~h.rezvan

تلفن:  31401110 - 31401111 - 31401112 - 31401113 - 31401114

آدرس: همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا،

طبقه دوم، دفتر ریاست دانشگاه