رئیس دانشگاه بوعلی‌سینا 

 

نام: دکتر یعقوب محمدی‌فر 

تحصیلات:  دکترای تخصصی

رتبه علمی: استاد باستان شناسی

ایمیل:  mohamadifar@basu.ac.ir

وب سایت: http://basu.ac.ir/~mohamadifar

تلفن:  10-38381601-081 ، داخلی 411

تلفن مستقیم:  38273952-081 و 38272953-081

آدرس: همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا،

طبقه دوم، دفتر ریاست دانشگاه