رؤسای دانشگاه بوعلی‌سینا از ابتدا تا کنون

آغاز تصدی

پایان تصدی

 

دکتر اکبر اعتماد

1351

1353/03/01

دکتر فرهاد ریاحی

1353/03/01

1358/02/03

دکتر عزت الله رادمنش

1358/02/03

1358/05/21

دکتر علی اصغر بهزادنیا (شانه چی)

1358/05/21

1358/08/03

دکتر علی پذیرنده

1358/08/03

1359/09/15

دکتر امیر پروین

1359/09/15

1362/06/14

حجت الاسلام مهندس مجید حبیبیان

1362/06/14

1362/12/18

دکتر ابوالقاسم پوزش

1362/12/18

1363/11/18

دکتر محمود ستاری

1363/11/18

1364/10/16

دکتر غلامحسین آقایی

1364/10/16

1367/03/17

دکتر داوود حبیبی

1367/03/17

1371/04/23

دکتر حسن کی پور

1371/04/23

1374/12/12

دکتر محمد فقیه حبیبی

1374/12/12

1376/11/13

دکتر منصور غلامی

1376/11/13

1384/06/24

دکتر اردشیر خزایی

1384/06/24

1387/05/12

دکتر محمدعلی زلفی گل

1387/05/12

1393/03/18

دکتر منصور غلامی

1393/03/18

1396/08/10

دکتر یعقوب محمدی‌فر

1396/08/10

1400/08/12

دکتر حسین رضوان 1400/08/12

ادامه دارد