مشاور رئیس و رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه
 
دکتر ابراهیم نصیرالاسلامی
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی: استادیار آمار 
ایمیل:  e.nasiroleslami@basu.ac.ir
تلفن مستقیم:  38381243-081
تلفن: 10 - 38381601 - 081 ، داخلی 500
آدرس:  همدان- چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن- دانشگاه بوعلی‌سینا- دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه