دکتر وحید پاشایی
مشاور رئیس و رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه

رشته تحصیلی: الهيات و معارف اسلامي-شيعه شناسي​​​​​​​
مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: v.pashaei@basu.ac.ir
تلفن:
31402222
​​​​​​​شماره تلفن داخلی: 2222

صفحه شخصی