اعضای شورای دانشگاه بوعلی‌سینا

 

دکتر یعقوب محمدی‌فر

رئیس دانشگاه

حجت‌الاسلام دکتر محمدمهدی حاجیلویی‌محب

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

دکتر حسن علی‌عربی

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی دانشگاه

دکتر غلامحسین مجذوبی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

دکتر اسدالله نقدی

معاون دانشجویی دانشگاه

دکتر حسن ساری‌خانی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دکتر اکبر عروتی‌موفق

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

دکتر احمد رضوانی‌مفرد

رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه

دکتر علی یلفانی

رئیس دانشکده علوم ورزشی

دکتر محمدرضا یوسف‌زاده چوسری

رئیس دانشکده علوم انسانی

دکتر حاتم حسینی

رئیس دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی

دکتر حسن محسنی

رئیس دانشکده علوم پایه

دکتر داوود نعمت‌اللهی

رئیس دانشکده شیمی

دکتر جواد بهنامیان

رئیس دانشکده مهندسی

دکتر علی‌اصغر ساکی

رئیس دانشکده کشاورزی

دکتر بشیر پوروقار

رئیس دانشکده هنر و معماری

دکتر علی‌اصغر بهاری

رئیس دانشکده پیرادامپزشکی

دکتر مهدی حاجی‌ولیئی

رئیس دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان

دکتر مصطفی کرمی

رئیس دانشکده صنایع غذایی بهار

دکتر کریم نادری‌مهدیی

رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری رزن

دکتر مهدی قیاسوند

رئیس دانشکده فنی و مهندسی کبودرآهنگ

دکتر سعید عزیزیان

نماینده شورای پژوهشی

دکتر عباس پاک

نماینده شورای پژوهشی

دکتر فرشاد دشتی

نماینده شورای آموزشی

دکتر علی سلمانی

نماینده شورای تحصیلات تکمیلی

دکتر محمد خانجانی

نماینده رئیس دانشگاه

دکتر پروانه سموئی

مشاور امور بانوان و خانواده دانشگاه

دکتر سیدیونس نورانی‌مقدم

مدیر امور حقوقی دانشگاه

دکتر افشین افضلی

رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

اصغر مولایی‌مروت

مدیر حراست دانشگاه

دکتر یوسف آرام مدیر اداره همکاری های علمی بین المللی دانشگاه