اعضای هیأت رئیسه دانشگاه بوعلی‌سینا

 

دکتر یعقوب محمدی‌فر

رئیس دانشگاه

081-۳۸۲۷۳۹۵۲

081-۳۸۲۷۲۹۵۳

حجت‌الاسلام دکتر محمدمهدی حاجیلویی‌محب

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

081-38380414

دکتر حسن علی‌عربی

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی دانشگاه

081-۳۸۲۷۲۸۹۹

دکتر غلامحسین مجذوبی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

081-۳۸۲۷۲۰۷۲

دکتر اسدالله نقدی

معاون دانشجویی دانشگاه

081-38380974

دکتر حسن ساری‌خانی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

081-۳۸۲۷۱۰۶۱

دکتر اکبر عروتی‌موفق

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

081-38274059

دکتر احمد رضوانی‌مفرد

رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه

081-38381243